Moduły

Działania systemu JobRouter® to konfigurowalne funkcje, takie jak archiwizacja oraz generowanie dokumentów, tworzenie i konfiguracja użytkowników, wysyłanie wiadomości e-mail czy zarządzanie danymi. Mogą również być używane jako interfejsy do komunikacji z systemem zewnętrznymi takimi jak ERP. Licencjonowane funkcje systemu JobRouter®, które można w dowolnym momencie zintegrować z przepływem pracy, nazywane są modułami. Narzędzia te służą do rozszerzenia funkcjonalności procesów, a wraz z już zintegrowanymi działaniami systemowymi tworzą rozwiązanie dla wszystkich możliwych scenariuszy przepływu pracy.

JobArchive

JobArchive umożliwia archiwizację dowolnego dokumentu w procesie JobRouter®. Moduł gwarantuje uporządkowane przechowywanie oraz prosty dostęp do wszystkich zarchiwizowanych plików bezpośrednio z platformy. Wersja obsługująca maksymalnie 1000 dokumentów znajduje się w każdej wersji systemu JobRouter®.

JobArchiveLink

  ArchiveLink jest interfejsem zintegrowanym w SAPTM w celu połączenia z systemami DMS.

JobData

Dzięki JobData administratorzy i projektanci procesów mogą tworzyć nieograniczoną liczbę tabel i określać, którzy użytkownicy systemu powinni uzyskać dostęp oraz prawa do zarządzania danymi. Wszystkie funkcje użytkownika są bezpośrednio zintegrowane z systemem zarządzania użytkownikami oraz prawami dostępu.

JobExplorer

Interfejs JobExplorer pozwala na łatwą integrację archiwów systemu JobRouter® całkowicie z menadżerem plików systemu Windows. Niezawodna integracja modułu JobExplorer z funkcjonalnością systemu Windows zapewnia użytkownikowi intuicyjną pracę w środowisku, dzięki któremu może uzyskać bezpośredni dostęp do wszystkich centralnie przechowywanych dokumentów.

JobGlobalTime

JobGlobalTime jest modułem pozwalającym na korzystanie przez użytkownika z różnych stref czasowych w procesach JobRouter®. Jest to szczególnie ważne narzędzie dla międzynarodowych firm, świadczących swoje usługi na całym świecie.

JobMailConnect

JobMail Connect udostępnia możliwość archiwizacji e-maili poprzez integracje platformy JobRouter® z systemem Microsoft Exchange i wszystkimi wersjami narzędzia Outlook od 2010 roku. W celu odciążenia systemu pocztowego i stworzenia centralnego archiwum wśród dokumentów, archiwizuj wiadomości e-mail bezpośrednio z kont pocztowych. Moduł daje możliwość długoterminowego przechowywania, kontrolowania oraz odzyskiwania zarchiwizowanych dokumentów.

JobMindHead

JobMind Head automatycznie odczytuje wszystkie dane z nagłówków faktur, a następnie bezpośrednio umieszcza je w procesie JobRouter®. Moduł daje również możliwość dopasowywania dostawców do analizowanych faktur.

JobOrderMatch

JobOrder Match pozwala dopasowywać faktury przychodzące do pozycji zamówienia lub przyjętych materiałów. Moduł daje możliwość współpracy z systemami rozpoznającymi dane oraz nagłówki faktur takimi jak SmartFix czy JobMindHead.

JobPDF

Wiele projektów wymaga tworzenia dokumentów w formacie PDF oraz następnie wykorzystywania ich w różnych procesach. Moduł JobPDF pozwala na łatwe tworzenie, konwertowanie oraz wykorzystywanie dokumentów PDF. Wszystko to w prosty i intuicyjny sposób, nie wymagający dużego nakładu pracy.

JobPGP

Bezpieczeństwo i poufność są bardzo istotne podczas wysyłania dokumentów. Wiele procesów JobRouter® korzysta z transmisji plików, między innymi poprzez wiadomości e-mail. Moduł JobPDP umożliwia szyfrowanie i deszyfrowanie plików użytych w procesie, co znacznie zwiększa bezpieczeństwo wykonywanej operacji.

JobRobot

Moduł JobRobot zapewnia wyższy stopień automatyzacji procesu w którym manualne kroki użytkownika na serwerze, mogą zostać automatycznie realizowane przez system.

JobSelect

Dzięki JobSelect śledzenie oraz monitorowanie danych staje się możliwe dla każdego użytkownika JobRouter®. Moduł pozwala na tworzenie oraz zarządzanie raportów na podstawie zapytań SQL. Co więcej wyniki mogą być filtrowane, bezpośrednio drukowane czy eksportowane do pliku Excel. Wszystkie te funkcjonalności mogą zostać dostosowane do wymagań oraz praw dostępu użytkownika.

JobShare

JobShare umożliwa bezpośrednią integrację przepływu pracy wraz z portalem SharePoint. Skrzynka przychodząca JobRouter® może zostać wyświetlona w SharePoint, jak również listy SharePoint mogą być wyświetlane i zarządzane w systemie JobRouter®. Co więcej istnieje możliwość startowania procesów JobRouter® w SharePoint.

JobShift

JobShift pozwala na archiwizowanie zakończonych już instancji procesów w określonym przedziale czasu.

JobStart

Moduł JobStart oferuje automatyczny start procesu poprzez odebranie danych plików, wiadomości e-mail czy wykonywanie zaplanowanych zadań.

JobSub

Korzystając z modułu JobSub, użytkownik podczas urlopu nie musi martwić się już o kroki za które jest odpowiedzialny. Kiedy opcja zastępstw jest aktywna, zastępca użytkownika otrzymuje wszystkie kroki z dostępami i możliwością ich edytowania w dodatkowej skrzynce.

JobTable

Moduł JobTable pozwala na zintegrowanie podtabel wraz z procesami JobRouter®. Podtabele dają możliwość zapisywania danych z instancji procesu lub rozszerzania za pomocą tabel. Zawartość podtabel może być wypełniana przez JobServer, gdy proces zostaje automatycznie wystartowany.

JobTimer

Moduł eskalacji JobTimer oferuje możliwość monitorowania czasowego w procesach JobRouter® oraz aktywowania określonych czynności w przypadku przekroczenia terminów ostatecznych przez użytkownika. Terminy mogą zostać zdefiniowane w procesie dla danych kroków z dokładnością do minut, godzin czy dni.

JobViewer

JobViewer zapewnia komponent do podglądu dokumentów oraz plików w systemie JobRouter®. Moduł umożliwia wyświetlenie wszystkich dokumentów załączonych w procesie lub zarchiwizowanych przez JobArchive.