O Systemie

Jedna platforma – niekończące się możliwości.
Rozpocznij transformację dzięki platformie cyfrowej automatyzacji procesów JobRouter®.

Osiągnij więcej z JobRouter®

JobRouter® jest uniwersalną i wszechstronną platformą do zarządzania procesami i przepływem pracy, w której można zamodelować i uruchomić obsługę dowolnego procesu biznesowego. Unikalna architektura i cechy funkcjonalne systemu JobRouter® umożliwiają praktyczną realizację podejścia procesowego i osiągnięcie wymiernych korzyści biznesowych w wyjątkowo skuteczny i efektywny sposób.

Weź swoją firmę ze sobą – wszędzie i o każdej porze, w zależności od potrzeb.

Platforma JobRouter® łączy w jednym skalowalnym rozwiązaniu efektywne zarządzanie przepływem pracy, treścią oraz danych. Dzięki JobRouter® możesz dowolnie tworzyć swoje cyfrowe biuro – szybkie i dostosowane do potrzeb.

Przejrzysty pulpit, elastyczne widżety

Pulpit To twój punkt startowy korzystania z platformy, gdzie znajdziesz zestawienie informacji jakich potrzebujesz. Wraz z konfigurowalnymi widżetami, JobRouter® pobiera dane z różnych źródeł i wyświetla je w preferowanym przez Ciebie stylu, w postaci wykresów, diagramów i tabel.

Zarządzanie przepływem pracy

Różnorodność zintegrowanych interfejsów i modułów sprawia, że JobRouter® jest potężnym narzędziem automatyzacji. Praktycznie każdy scenariusz w dziedzinie procesów biznesowych – czy to dla procesów opartych na dokumentach, czy procesów opartych na danych.

Procesy typu low-code

Wyjątkowa siła platformy zawarta jest w jej kluczowym elemencie, którym jest JobRouter® Designer. Środowisko projektowania procesów umożliwia tworzenie wynikowej aplikacji, do której nie jest wymagana znajomość technik programistycznych. Wsparcie dla projektanta procesu jest unikalną cechą systemu – projektant otrzymuje wszechstronne i uniwersalne narzędzie do tworzenia w prosty sposób nawet najbardziej złożonych docelowych funkcjonalności.

Zwinne zarządzanie dokumentami

Wraz z odpowiednimi komponentami, JobRouter® łączy procesy biznesowe i zarządzanie dokumentami w jedno zintegrowane rozwiązanie. Niezależnie od tego czy chcesz zintegrować swoje archiwum JobRouter® z systemem Windows®, archiwizować swoje maile z Microsoft Exchange czy Outlook, lub przetworzyć faktury by były zgodne ze specjalnymi normami – Twoje dokumenty w JobRouter® są zawsze w odpowiednich rękach.

Inteligentne rozpoznawanie danych

Kiedy zależy Ci na przetwarzaniu faktur na poziomie nagłówka, czy weryfikację i dostosowanie faktury do specjalnych wymagań – JobRouter® przetwarza dane dotyczące dokumentów oraz analizuje je, dla Ciebie.

Przechowywanie plików: JobRouter® DocumentHub

JobRouter® DocumentHub to inteligentny i mobilny folder na pliki, dostępny z każdego urządzenia, na każdej instancji JobRouter®. Możesz przesyłać dokumenty, faktury, lub rachunki do Twojego osobistego schowka, i przetwarzaj je później w odpowiadającym mu procesie. Wszystkie pliki są automatycznie synchronizowane pomiędzy wszystkimi Twoimi urządzeniami i przekształcone w PDF.

Mobilna aplikacja JobRouter®

Przechwyć, edytuj, zapisuj dokumenty w drodze z mobilną aplikacją JobRouter® i automatycznie synchronizuj je z aplikacją komputerową. Wysyłaj wnioski urlopowe, potwierdzenia, czy prośby o urlop chorobowy gdziekolwiek jesteś.

Kompleksowe integracje

Wykorzystaj w pełni infrastrukturę IT i ciesz się pełnym potencjałem swoich procesów! Platforma oferuje elastyczne REST API dla bezproblemowej integracji z zewnętrznymi aplikacjami.

Niezliczona ilość zastosowań

JobRouter® dostosuje się swoją złożonością do Twoich potrzeb. W zależności od Twoich celów, platforma oferuje unikalne rozwiązanie. Otrzymujesz potężną i elastyczną platformę, która łączy procesy, dokumenty i dane.

Szeroki wachlarz modułów

Dobierz funkcjonalność spośród obszernej listy elastycznych modułów i działań systemowych, by stworzyć idealne środowisko pracy. Na początek weź tylko to, co potrzebujesz – JobRouter® pozostanie elastyczny, gdy projekt się rozwinie. Moduły, działania systemowe i wtyczki uproszczą monotonne i powtarzalne działania, oraz zmniejszą ryzyko błędów.

Zawsze dostępny – na Twoich warunkach

JobRouter® jest w całości zaprojektowany jako aplikacja webowa, użytkownik ma swobodę wyboru urządzenia, na jakim chce korzystać z platformy. To samo dotyczy naszych licencji: JobRouter® jest dostępny lokalnie, w chmurze, i w modelu SaaS.

Platforma

JobRouter® jest uniwersalną i wszechstronną platformą do zarządzania procesami i przepływem pracy, w której można zamodelować i uruchomić obsługę dowolnego procesu biznesowego. Unikalna architektura i cechy funkcjonalne systemu JobRouter® umożliwiają praktyczną realizację podejścia procesowego i osiągnięcie wymiernych korzyści biznesowych w wyjątkowo skuteczny i efektywny sposób.

JobRouter® jest całkowicie oparty o technologie webowe i może służyć do implementacji, kontroli i monitorowania także rozproszonych procesów pomiędzy różnymi lokalizacjami. Zastosowanie systemu JobRouter® może być uzupełniane i dostosowywane do zmieniających się wymagań oraz wzrostu liczby jego użytkowników. Rozwiązanie jest na tyle elastyczne, iż może dostosować się do każdej wielkości firmy oraz złożoności każdego procesu biznesowego.

System ma modułową budowę i w każdym momencie możliwe jest wykorzystanie modułów dodatkowych oraz integracja z wieloma interfejsami (SAP, SharePoint, DocuWare itp.). Wraz z rozbudową systemu wcześniej uruchomione procesy działają bez konieczności dokonywania jakichkolwiek zmian i modyfikacji. Instalacja systemu JobRouter® zajmuje niewiele czasu, a połączenie z wykorzystywanymi aplikacjami (systemy finansowo-księgowy, ERP, …) czy procesami jest proste dzięki wielu interfejsom.

Optymalizacja procesów bizensowych z JobRouter® zapewnia sprawniejsze przetwarzanie procesów w firmie. Wydajność przepływu pracy może zostać zwiększona poprzez funkcjonalność eskalacji oraz przekazu informacji pomiędzy użytkownikami. Rozwiązanie pozwala na prosty wgląd w bieżące procesy biznesowe firmy, co gwarantuje pełną kontrolę przepływu pracy w dowolnym momencie.

Wyjątkowa siła platformy zawarta jest w jej kluczowym elemencie, którym jest JobRouter® Designer. Środowisko projektowania procesów umożliwia tworzenie wynikowej aplikacji, do którego nie jest wymagana znajomość technik programistycznych. Wsparcie dla projektanta procesu jest unikalną cechą systemu – projektant otrzymuje wszechstronne i uniwersalne narzędzie do tworzenia w prosty sposób nawet najbardziej złożonych docelowych funkcjonalności. Nie jest tu także potrzebna znajomość notacji BPMN gdyż w metodyce projektowania procesów użytkownik systemu może skupić się wyłącznie na rzeczywistych potrzebach biznesowych oraz funkcjonalnych. Nie musi on projektować przepływu sterowania w procesie (z czym mamy do czynienia w przypadku wykorzystywania notacji BPMN) gdyż sterowanie będzie wykonywał ostatecznie system według zadanych reguł. Pragmatyczne i proste podejście jest cenione przez wszystkich użytkowników.

Kluczowe w systemie JobRouter jest definiowanie reguł biznesowych których wykonanie w zadanych punktach czasowych wywołuje kolejne akcje. Wśród nich znajduje się przejście do kolejnego etapu, wykonanie akcji automatycznej, wywołanie zapytania do bazy danych lub też wymiana informacji z zewnętrznymi systemami. W JobRouter® Designer wbudowany jest symulator dzięki czemu projektant procesu może na bieżąco sprawdzać w jaki sposób działają zdefiniowane reguły (status poszczególnych reguł jest wyświetlany podczas symulacji) i mieć pewność, że proces funkcjonuje poprawnie zgodnie z oczekiwaniami. Wykorzystanie symulatora, oprócz samej filozofii systemu i jego budowy, znacząco skraca czas wdrożenia. JobRouter® jest kompletnym środowiskiem deweloperskim o wyjątkowo niskiej tzw. ‘barierze wejścia’, za pomocą którego klienci także we własnym zakresie mogą budować obsługę procesów o dowolnej złożoności.

Już po dwudniowym szkoleniu z podstaw projektowania procesów w JobRouter® użytkownik ma możliwość budowania procesów, które posiadają dużą złożoność funkcjonalną. Kolejne szkolenia dodatkowo zwiększają tę złożoność poprzez możliwość wykorzystania bardziej zaawansowanych mechanizmów. JobRouter® jest środowiskiem otwartym, które nie narzuca funkcjonalnych ograniczeń. Nawet najbardziej specyficzne, złożone i wyrafinowane funkcje, których klient oczekuje w swoim projekcie, a których nie da się czasem ‘wyklikać’ bezpośrednio w JobRouter Designer, mogą być uzyskane przez podłączenie odpowiednich skryptów i procedur. Dla bardzo specyficznych wymagań środowisko JobRouter® Designer udostępnia możliwość programowania z wykorzystaniem JavaScript, SQL, .Net oraz PHP – w tym wypadku jest to dostępne dla grupy administratorów, którzy posiadają odpowiednie umiejętności programistyczne.