Rozszerzenia

 

JobRouter posiada już ponad 1000 instalacji systemu na całym świecie. Nie byłoby to możliwe, bez ścisłej współpracy z klientami oraz partnerami, którzy posiadają szereg rozszerzeń wzbogacających funkcjonalności platformy.

IDR – Invoice Data Recognition

IDR to moduł dodatkowy systemu JobRouter wyposażony w narzędzie OCR – Optical Character Recognition. IDR służy do automatyzacji wprowadzania faktur, przy czym narzędzie OCR rozczytuje dane faktury z dowolnego formatu pliku, nawet skanu lub zdjęcia. System rozpoznaje dane takie jak NIP, Nr Faktury, kwoty netto, brutto, daty oraz numery i nazwy pozycji, następnie rozczytując przypisane im wartości i przekazując do weryfikacji użytkownika. IDR eliminuje potrzebę ręcznego przepisywania danych do systemu, dzięki czemu wpływa na znaczną oszczędność czasu.

Rozwiązanie firmy e-msi – więcej informacji